1 item tagged "MPC-108 "

  • کنترل پنل متعارف مالترون MPC-108 و MPC-116

    دریافت کاتالوگ

    کنترل پنلهای اعلام حریق متعارفMPC-108 وMPC-116 مالترون به منظور مرتفع کردن رنج گسترده ای از نیازها در زمینه سیستمهای تشخیص و اعلام حریق توسعه یافته اند.با طراحی مناسب که سهولت در نصب و راحتی عملکرد و کاربری آن را به ارمغان آورده است . عملکرد پنل از طریق نشانگرها و سوئیچهای قرارگرفته بر روی آن تسهیل گردیده است. 

EasyTagCloud v2.8