دستگاه ماژول NOTIFIER

ماژول NOTIFIER

ماژول NOTIFIER(آدرس پذیر) مدل FCM-1 ساخت کمپانی نوتیفایر آمریکا جهت بررسی وضعیت تجهیزات ورودی غیر آدرس پذیر مورد استفاده قرار می گیرد.

ماژول NOTIFIER

ماژول مانیتورینگ آدرس پذیر مدل FMM-1 ساخت کمپانی نوتیفایر آمریکا جهت بررسی وضعیت تجهیزات ورودی غیر آدرس پذیر مورد استفاده قرار می گیرد.

ماژول NOTIFIER

ماژول آدرس پذیر مدل FCM-1 ساخت کمپانی نوتیفایر آمریکا جهت بررسی وضعیت تجهیزات ورودی غیر آدرس پذیر مورد استفاده قرار می گیرد.

شرکت تارنمای طلایی

18 سال سابقه در زمینه اطفاء حریق