ماده ضد یخ tyco

ضد یخ tyco

این اولین ضد یخ tyco فهرست شده در صنعت است – اکنون برای حجم سیستم تا 500 گالن فهرست شده است. ضد یخ و ضد یخ LFP® برای سیستم های آبپاش مرطوب در معرض دمای انجماد طراحی شده اند که می تواند به تجهیزات آسیب برساند یا عملکرد را مختل کند.

برای ضدیخ LFP®، حداقل استفاده از -10 درجه فارنهایت، برای اطلاعات فنی و جزئیات فهرست به TFP1680 مراجعه کنید.

برای ضدیخ  +LFP®، حداقل استفاده از -25 درجه فارنهایت، برای اطلاعات فنی و جزئیات فهرست به TFP1682 مراجعه کنید.

شرکت تارنمای طلایی

18 سال سابقه در زمینه اطفاء حریق