لوازم جانبی Apollo line

سوپاپ tyco

100dB sounder

سوپاپ tyco

Addressable sounder beacon base

سوپاپ tyco

Remote indicator to indicate the status of sensors

سوپاپ tyco

Single input module

سوپاپ tyco

Interface for analogue control panels

سوپاپ tyco

Input/output module suitable

سوپاپ tyco

Supervised single-output module for sounders and bells

سوپاپ tyco

Beacon with high-efficiency LED

سوپاپ tyco

Analogue manual callpoint

شرکت تارنمای طلایی

18 سال سابقه در زمینه اطفاء حریق