سیستم های آنالوگ آدرس پذیر inim(اینیم)

سوپاپ tyco

محدوده کنترل پنل Previdia

Apollo line- آشکارسازها و لوازم جانبی

Enea Line – آشکارسازها و لوازم جانبی

آدرس پذیر inim

پنل های کنترل SmartLight

راه حل های بی سیم برای سیستم های تشخیص حریق

کنترل پنل SmartLoop (سیستم های آنالوگ آدرس پذیر inim(اینیم))

Argus Line – آشکارسازها و لوازم جانبی

شرکت تارنمای طلایی

18 سال سابقه در زمینه اطفاء حریق