دستگاه دتکتور SD3

دتکتور SD3

دتکتور SD3

دتکتور شعله مادون قرمز آدرس پذیر مدل IR95+S95 به همراه پایه محصول کمپانی SD3  فرانسه دارای یک خروجی چراغ ریموت و مطابق با استاندارد EN54 می باشد. سازگاری کامل جهت نصب روی زون های کنترل پنل  را دارا می باشد.

دتکتور حرارت اپتیکال مدل MA05 محصول کمپانی SD3 فرانسه دارای یک خروجی چراغ ریموت و امکان تشخیص حرارت ثابت و نرخ افزایشی با حساسیت دمای 62 درجه سانتیگرادو مطابق با استاندارد EN54 می باشد.

دتکتور حرارت آدرس پذیر مدل TA05 محصول کمپانی SD3 فرانسه دارای یک خروجی چراغ ریموت و امکان تشخیص حرارت ثابت و نرخ افزایشی با حساسیت دمای 62 درجه سانتیگراد یا افزایش دمای 9 درجه ای در 1 دقیقه می باشد.

دتکتور دود اپتیکال آدرس پذیر با مدل OA05 محصول کمپانی SD3 فرانسه دارای یک خروجی چراغ ریموت مطابق با استاندارد EN54_7 بوده و سازگاری کامل جهت نصب روی زون های سری کنترل پنل های متعارف SD3 را دارا می باشد.

شرکت تارنمای طلایی

18 سال سابقه در زمینه اطفاء حریق

Table of Contents