دتکتورها

  • دتکتور گازهای قابل اشتعال
  • دارای تاییدیه UL و ضد انفجار
  • مقاومت بالا در برابر مسمومیت کاتالیزوری
  • بدنه ی ضد خورندگی از آلومینیوم