معرفی پایروژن آیروسل

پایروژن آیروسل که از تکنولورژی  سوخت جامد موشک استفاده می نماید ، اولین سیستم اطفا حریق ایروسل در جهان می باشد که به صورت تجاری تولید شده است و به عنوان جایگزینی بی خطر و کاربردی برای گازهای FM200, Co2 ، هالون ، هالوکربن ها ، پودرهای شیمیایی و گازهای بی اثر طراحی شده است .پایروژن جامدی غیر سمی و بی اثر بوده و تا زمانی که بصورت الکتریکی و یا حرارتی فعال نشده است پایدار می ماند و در صورت فعال شدن گاز ایروسل با خاصیت خاموش کنندگی بسیار بالا نسبت به گازهای قدیمی تولید می نماید . ایروسل تولید شده به صورت فیزیکی و شیمیایی به حریق حمله ور شده و به صورت تقریبا لحظه ای حریق را فرو نشانده و از شعله وری مجدد آن ( و در شرایط واقعی از انفجار ) نیز جلوگیری می نماید.

پایروژن آیروسل

کپسول های اطفا حریق پایروژن

پایروژن آیروسل

گالری تصاویر پایروژن آیروسل

پایروژن آیروسل

تاییدیه های پایروژن آیروسل

شرکت تارنمای طلایی

18 سال سابقه در زمینه اطفاء حریق