•  
  •  

سنسور گاز

  • سامانه آتش و گاز و با به اصطلاح Fire & Gas تاسیساتی را شامل می شود که جهت مراقبت از کارخانجات صنعتی به کار گرفته می شود . ضرورت وجودی این تجهیزات علاوه بر جنبه جانی کارکنان ، حفاظت اموال و دارایی های سرمایه گذاران است چراکه رقابت در بازار امروز باعث شده تا نگهداری و حفاظت تجهیزات در کارخانجات صنعتی ، بالاترین نگرانی کارخانه داران محسوب شده و آنها سعی کنند تا با استفاده از تجهیزات الکترونیکی مطمئن، تا می توانند درجه حفاظت را بالا ببرند. از موعد های تحویل عقب نمانند و به هیچ وجه فرایند تولید محصولشان با اختلال مواجه نشود.