1 item tagged "دتکتور متعارف مالترون DET-C103"

  • دتکتور متعارف مالترون DET-C103

    دتکتور متعارف مالترون

    دریافت کاتالوگ

    دتکتورهای حرارتی نرخ افزایشی مدل DET-C103 مناسب برای محیط هایی با دمای نسبتا پایدار هستند و در مناطقی با دمای محیطی پایین ، جایی که استفاده از دتکتور ثابت پاسخ مناسبی برای نیاز آنجا نیست ، مورد استفاده قرار می گیرند. این دتکتورها در برابر افزایش حرارت واکنش نشان می دهند.

EasyTagCloud v2.8