دستگاه پروگرمر Multron سنگاپور

دستگاه پروگرمر مالترون

پروگرمر مالترون

دستگاه پروگرمر Multron

P-9910B  مالترون طراحی شده برای خواندن و تنظیم کردن حساسیت دتکتور ها و برنامه ریزی ماژول های آدرس پذیر می باشد. این دستگاه همچنین قابلیت نمایش تعداد LED ها و کد در نظر گرفته شده برای هر LED  را بر روی رپیتر دارا می باشد.

شرکت تارنمای طلایی

18 سال سابقه در زمینه اطفاء حریق