آبپاش تاسیسات ذخیره سازی سرد تایکو EAS-1

EAS-1

 Sprinkler Control Heat Sensor EAS-1

EAS-1

Electronically Controlled ESFR-17 Sprinkler

EAS-1

Electronically Controlled ESFR-25 Sprinkler

شرکت تارنمای طلایی

18 سال سابقه در زمینه اطفاء حریق