اطفا حریق اسپرینکلر TYCO

دریافت کاتالوگ

این اسپرینکلر ها از نوع UPRIGHT برای پوشش محیط هایی با احتمال حریق بسیار بالا از طریق مواردی مانند جرقه و... مناسب می باشد و بر اساس آنچه دز استاندارد NFPA13 تعریف شده است این اسپرینکلر ها جهت استفاده در سیستم لوله کشی CPVC و استیل استفاده می شود.