دتکتورهای گاز چندگانه نوتیفایر

  • تست و برقراری ارتباط در 1 دقیقه
  • قابل حمل برای تست سری Pro و IR
  • قابلیت ثبت تاریخچه کالیبراسیون ها
  • کاربری آسان
  • کاهش زمان از کار افتادگی تجهیزات