دتکتورهای گاز مصرف کننده خانگی

  • محبوب ترین محصول اعلام مونوکسید کربن در اروپا
  • دقت و اطمینان کامل برای 5 سال
  • دارای آلارم سمعی بضری به محض تشخیصCo
  • دارای تاییدیه EN50291