دتکتور متعارف SD3

دریافت کاتالوگ

دتکتور ترکیبی تشخیص دود و حرارت متعارف مدل MCY2+S95  محصول کمپانی SD3  فرانسه دارای یک خروجی چراغ ریموت و مطابق با استاندارد EN54  می باشد. سازگاری کامل جهت نصب روی زون های کنترل پنل را دارا می باشد.