دتکتور آدرس پذیر SD3

دریافت کاتالوگ

دتکتور شعله مادون قرمز آدرس پذیر مدل IR95+S95 به همراه پایه محصول کمپانی SD3  فرانسه دارای یک خروجی چراغ ریموت و مطابق با استاندارد EN54 می باشد. سازگاری کامل جهت نصب روی زون های کنترل پنل  را دارا می باشد.