شما اینجا هستید: خانه اعلام حریق آدرس پذیر نوتیفایر ماژول های آدرس پذیر نوتیفایر
ماژول رله آدرس پذیر نوتیفایر

دریافت کاتالوگ

ماژول آدرس پذیر مدل FCM-1 ساخت کمپانی نوتیفایر آمریکا جهت بررسی وضعیت تجهیزات ورودی غیر آدرس پذیر مورد استفاده قرار می گیرد.

ماژول مانیتورینگ آدرس پذیر نوتیفایر

دریافت کاتالوگ

ماژول مانیتورینگ آدرس پذیر مدل FMM-1 ساخت کمپانی نوتیفایر آمریکا جهت بررسی وضعیت تجهیزات ورودی غیر آدرس پذیر مورد استفاده قرار می گیرد.

ماژول کنترلی آدرس پذیر نوتیفایر آمریکا

دریافت کاتالوگ

ماژول آدرس پذیر مدل FCM-1 ساخت کمپانی نوتیفایر آمریکا جهت بررسی وضعیت تجهیزات ورودی غیر آدرس پذیر مورد استفاده قرار می گیرد.