معرفی پایروژن ایروسل

پایروژن که از تکنولورژی  سوخت جامد موشک استفاده می نماید ، اولین سیستم اطفا حریق ایروسل در جهان می باشد که به صورت تجاری تولید شده است و به عنوان جایگزینی بی خطر و کاربردی برای گازهای FM200, Co2 ، هالون ، هالوکربن ها ، پودرهای شیمیایی و گازهای بی اثر طراحی شده است .پایروژن جامدی غیر سمی و بی اثر بوده و تا زمانی که بصورت الکتریکی و یا حرارتی فعال نشده است پایدار می ماند و در صورت فعال شدن گاز ایروسل با خاصیت خاموش کنندگی بسیار بالا نسبت به گازهای قدیمی تولید می نماید . ایروسل تولید شده به صورت فیزیکی و شیمیایی به حریق حمله ور شده و به صورت تقریبا لحظه ای حریق را فرو نشانده و از شعله وری مجدد آن ( و در شرایط واقعی از انفجار ) نیز جلوگیری می نماید.

کپسول های اطفا حریق پایروژن

گالری تصاویر پایروژن ایروسل

تاییدیه های پایروژن ایروسل

شرکت تارنمای طلایی

18 سال سابقه در زمینه اطفاء حریق