•  
  •  

استاندارد NFPA 33 نسخه 2018

Standard for Spray Application Using Flammable or Combustible Materials Current Edition: 2018
استاندارد NFPA 33 نسخه 2018استاندارد NFPA 33 نسخه 2018
قیمت قیمت : 15000 تومان
135 بازدید
نوع فایل : pdf

This standard provides requirements to mitigate fire and explosion hazards of spray application processes that use flammable or combustible materials.