•  
  •  

دستگاه پروگرمر مالترون (multron)

دریافت کاتالوگ

دستگاه پروگرمرP-9910B مالترون طراحی شده برای خواندن و تنظیم کردن حساسیت دتکتور ها و برنامه ریزی ماژول های آدرس پذیر می باشد. این دستگاه همچنین قابلیت نمایش تعداد LED ها و کد در نظر گرفته شده برای هر LED  را بر روی رپیتر دارا می باشد.